Minden, ami zsidó

Kohn Sámuel (1841 – 1920)

további elemek
Kohn Sámuel (1841 – 1920)

Baja, 1841 – Budapest, 1920

A kismartoni és a pápai jesívák után a breslaui rabbiképzőben tanult, majd az egyetemen bölcsész-doktorátust szerzett. 1866-tól pesti rabbi, ő vezette be a Dohány utcai zsinagógában a magyar nyelvű prédikációkat. A Zsidók története Magyarországon c. munkájában újszerű elméletet állított fel: e szerint a magyarországi zsidók a zsidó hitre tért kazárok leszármazottai, akik "mózesvallású magyarokként" a honfoglaló magyarsággal egyszerre érkeztek a Kárpát-medencébe.