A magyar zsidóság aránya a foglalkozási szektorokban 1930-ban

Szektor Az adott szektor aránya a zsidó keresők összességén belül (%) A zsidók aránya az adott szektoron belül (%)
Őstermelés 2.7 0.3
Bányászat. kohászat 0.1 0.8
Ipar 34.6 8.3
Kereskedelem 42.2 40.0
Közlekedés 1.9 3.7
Közszolgálat és szabadfoglalkozású értelmiségi pályák 8.1 8.9
Véderő 0.1 0.4
Napszámosok 0.4 1.4
Nyugdíjasok. tőkepénzesek. életjáradékosok. magánzók. házbirtokosok 7.2 9.1
Házicselédek 0.9 1.0
Egyéb és ismeretlen foglalkozások 1.7 5.7
Összesen (%) 100
Összesen (szám szerint) 213.235