Minden, ami zsidó

1944-es zsidórendeletek

1140/1944 M. E. sz. rendelet

1140/1944 M. E. sz. rendelet a zsidó távbeszélő előfizetők adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyában

tovább
1200/1944 M. E. sz. rendelet

1200/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók háztartásában nemzsidók alkalmazásának tilalma tárgyában

tovább
1210/1944 M. E. sz. rendelet

1210/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók közszolgálatának és közmegbízatásainak, továbbá ügyvédi működésének megszüntetése tárgyában

tovább
1220/1944 M. E. sz. rendelet

1220/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók sajtókamarai, valamint filmművészeti és színművészeti kamarai tagságának megszüntetése tárgyában

tovább
1230/1944 M. E. sz. rendelet

1230/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók tulajdonában lévő közúti gépjárművek bejelentése tárgyában

tovább
1240/1944 M. E. sz. rendelet

1240/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók megkülönböztető jelzése tárgyában

tovább
1450/1944 M. E. sz. rendelet

1450/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók megkülönböztető jelzéséről szóló 1240/1944 M. E. sz. rendelet 3. §-ának kiegészítése tárgyában

tovább
26666/Elnökség – 1944 H. M. sz. rendelet

26666/Elnökség – 1944 H. M. sz. rendelet a zsidóknak minősülők katonai egyenruhaviselési jogának megvonása tárgyában

tovább
1270/1944 M. E. sz. rendelet

1270/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók utazásának korlátozása tárgyában

tovább
1300/1944 M. E. sz. rendelet

1300/1944 M. E. sz. rendelet a zsidó rádióengedélyesek adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyában

tovább
1370/1944 M. E. sz. rendelet

1370/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók gyógyszertári jogosítványainak rendezése tárgyában

tovább
1600/1944 M. E. sz. rendelet

1600/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók vagyonának bejelentése és zár alá vétele tárgyában (3. o.)

tovább
306/1944 B. M. sz. rendelet

306/1944 B. M. sz. rendelet Budapest székesfővárosban a zsidók háztartásában foglalkoztatott nemzsidó háztartási alkalmazottak szolgálati viszonya megszűnésének bejelentése tárgyában

tovább
1490/1944 M. E. sz. rendelet

1490/1944 M. E. sz. rendelet az 1944. évi március hó 22. napja után zsidó vagy zsidónak tekintendő személy bármely címen megszerzett rádióvevőkészülékének bejelentése tárgyában

tovább
33000/eln. 18. – 1944 H. M. sz. rendelet

33000/eln. 18. – 1944 H. M. sz. rendelet a zsidó rádióengedélyesek tulajdonában lévő rádiókészülékek igénybevétele tárgyában

tovább
50500/1944 K. K. M. sz. rendelet

50500/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vétele tárgyában

tovább
217300/1944 K. K. M. sz. rendelet

217300/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidók tulajdonéban levő és igénybevett rádióvevőkészülékek beszolgáltatása tárgyában

tovább
1520/1944 M. E. sz. rendelet

1520/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók önkormányzata és érdekképviselete tárgyában

tovább
1540/1944 M. E. sz. rendelet

1540/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók értelmiségi munkakörben való alkalmazásának és foglalkoztatásának megszüntetése tárgyában (helyesbítés, 1. o.)

tovább
108510/1944 K. M. sz. rendelet

108510/1944 K. M. sz. rendelet az élelmiszerellátás szempontjából zsidónak tekintendő személyek adatainak bejelentéséről

tovább
1610/1944 M. E. sz. rendelet

1610/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában

tovább
1630/1944 M. E. sz. rendelet

1630/1944 M. E. sz. rendelet a zsidóknak lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és robbantószerek vásárlásában és tartásában korlátozása tárgyában

tovább
10740/1944 M. E. sz. rendelet

10740/1944 M. E. sz. rendelet a kiadói ipar engedélyhez kötéséről

tovább
20500/1944 Ip. M. sz. rendelet

20500/1944 Ip. M. sz. rendelet egyes zsidó iparosok adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyában (3. o.)

tovább
1077/1944 P. M. VI fő. sz. rendelet

1077/1944 P. M. VI fő. sz. rendelet a zsidók vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről szóló 1600/1944 M. E. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában

tovább
123000/1944 P. M. sz. rendelet

123000/1944 P. M. sz. rendelet a zsidók utazásával kapcsolatos illetékekről

tovább
444/1944 B. M. sz. rendelet

444/1944 B. M. sz. rendelet a zsidóknak a nyilvános fürdők látogatásától való eltiltása tárgyában

tovább
1530/1944 M. E. sz. rendelet

1530/1944 M. E. sz. rendelet a zsidókra vonatkozó egyes mentesítő okiratok felülvizsgálása tárgyában

tovább
10800/1944 M. E. sz. rendelet

10800/1944 M. E. sz. rendelet a magyar szellemi életnek a zsidó szerzők írói műveitől való megóvása tárgyában

tovább
1580/1944 M. E. sz. rendelet

1580/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó gazdasági jogosítványainak megszüntetése tárgyában

tovább
8700/1944 V. K. M. sz. rendelet

8700/1944 V. K. M. sz. rendelet a zsidó tanulók iskolai egyenruha viselésének megtiltása tárgyában

tovább
231300/1944 B. M. sz. rendelet

231300/1944 B. M. sz. rendelet távollévő zsidó egyének részére gondnok rendelése tárgyában

tovább
1141/1944 P. M. sz. rendelet

1141/1944 P. M. sz. rendelet a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. törvénycikk alapján megszerzett ingatlanokért járó térítés kiszámítása szempontjából egyes ingatlanok földadókataszteri tiszta jövedelmének, illetőleg tűzadóalapjának figyelembevétele tárgyában

tovább
8960/1944 V. K. M. sz. rendelet

8960/1944 V. K. M. sz. rendelet a zsidóknak iskola, tanfolyam vagy tanulóotthon fenntartására adott engedély megvonása tárgyában

tovább
160765/1944 É. M. K. sz. rendelet

160765/1944 É. M. K. sz. rendelet a négy középiskolai vagy ennél magasabb végzettséggel bíró nem értelmiségi munkakörben foglalkoztatott zsidó munkavállalók egyszeri bejelentése tárgyában

tovább
1730/1944 M. E. sz. rendelet

1730/1944 M. E. sz. rendelet a zsidókra megállapított rendelkezések hatálya alól mentesített személyek körének egységes szabályozása tárgyában

tovább
176774/1944 VII. b. B. M. sz. rendelet

176774/1944 VII. b. B. M. sz. rendelet a Magyarországi Zsidók Szövetsége ideiglenes intéző bizottságának kinevezése tárgyában

tovább
23200/1944 Ip. M. sz. rendelet

23200/1944 Ip. M. sz. rendelet zsidók egyes ipari, valamint bánya- és kohászati üzemeihez vállalati vezetők kirendelése tárgyában

tovább
1204/1944 P. M. sz. rendelet

1204/1944 P. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetése tárgyában kiadott 1580/1944 M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában (3. o.)

tovább
24200/1944 Ip. M. sz. rendelet

24200/1944 Ip. M. sz. rendelet a zsidók szabadalmi ügyvivői jogosítványainak visszavonása tárgyában

tovább
10950/1944 M. E. sz. rendelet

10950/1944 M. E. sz. rendelet a könyvkölcsönzésnek iparengedélyhez kötéséről tárgyában

tovább
11000/1944 M. E. sz. rendelet

11000/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók részére kiadott egyes iparjogosítványok megvonása tárgyában

tovább
500/1944 B. M. sz. rendelet

500/1944 B. M. sz. rendelet a zsidóknak a vendéglátó üzemek látogatásában való korlátozása tárgyában

tovább
510/1944 B. M. sz. rendelet

510/1944 B. M. sz. rendelet a zsidóknak nyilvános szórakozó helyek látogatásától való eltiltása tárgyában

tovább
1252/1944 P. M. VI. sz. rendelet

1252/1944 P. M. VI. sz. rendelet a zsidók vagyonának bejelentése és zár alá vétele tárgyában kiadott 1600/1944 M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában

tovább
Az Értelmiségi Munaknélküliség Ügyei kormánybiztosának 56455/É.M.K. sz. rendelet

Az Értelmiségi Munaknélküliség Ügyei kormánybiztosának 56455/É.M.K. sz. rendelete a zsidók értelmiségi munkakörben való alkalmazásának és foglalkoztatásának megszüntetése következtében előálló munkaerőhiányok pótlásával kapcsolatos bejelentések és a pótlásra szükséges munkaerők igénylése tárgyában

tovább
58000/1944 K. K. M. sz. rendelet

58000/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidók ipari (kereskedelmi) tevékenységének további korlátozása tárgyában

tovább
60000/1944 K. K. M. sz. rendelet

60000/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidó kereskedőknél foglalkoztatott nemzsidó alkalmazottak szolgálati viszonya megszűnésének bejelentése tárgyában

tovább
1830/1944 M. E. sz. rendelet

1830/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók zár alá vett műtárgyainak számbavétele és megőrzése tárgyában

tovább
66658/1944 K. K. M. sz. rendelet

66658/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vétele tárgyában kiadott 50500/1944 K. K. M. számú, valamint a zsidók ipari (kereskedelmi) tevékenységének további korlátozása tárgyában kiadott 58000/1944 K. K. M. számú rendelet módosításáról

tovább
ElsőElőző12KövetkezőUtolsó