Kódexlap

 

Magyarország legdíszesebb héber kódexmaradványa. A pergamenlap egyik oldalán a Krónikák első könyvének 7–39 versei, és egy ún. mikrografikus ábrázolás részletei láthatók. A mikrográfiával az illusztrátorok a zsidó vallás emberábrázolást tiltó szabályát kerülték meg. Jól kivehető, hogy az alakok körvonalai betűkből állnak össze. Így a kódex alkotója nem rajzolt, hanem írt, a sorok pedig – hogy, hogy nem – pont egy emberi alakot adtak ki. Az illusztráción Éva almát nyújt Ádám felé, akinek csak egyik keze és lába látható. Kettejük közt áll a fa, melyre kígyó tekeredik. A bibliai szöveg első hasábja, valamint a kép széle hiányzik. A másik oldalon az eredetileg három hasábba írt szövegből kettő látszik. A pergamenlap sarkai le vannak vágva, szélein pedig behajtás nyoma vehető észre. Ez arra utal, hogy az eredeti kódexet valamikor szétvágták és darabjait más könyvek kötéstábláinak megerősítésére használták fel. Egyes vélemények szerint az eredeti dokumentum akkor pusztult el, amikor a keresztény csapatok 1686-ban visszavették Buda várát a törököktől és felgyújtották az oszmánok oldalán fegyvert ragadó zsidók házait. Mások szerint a kódex Mátyás király (1458-1490) reneszánsz udvarának híres Corvina-gyűjteményéből származott.