A patrióta: id. Chorin Ferenc

Chorin Ferenc, az újító aradi rabbi unokája maga is színes egyéniség és jelentős innovátor volt:
-Ügyvéd, politikus, újságíró
-Császárellenes összeesküvéséért letartóztatott magyar hazafi
-Parlamenti képviselő évtizedeken át
-Az északkelet-magyarországi bányavidék kiépítője, a magyar ipar fellendítésében kulcsszerepet játszó Gyáriparosok Országos Szövetségének megalapítója.

id. Chorin Ferenc

id. Chorin Ferenc

Magyarosítás és összeesküvés

Chorin Áron rabbi unokája, id. Chorin Ferenc 1842-ben született Aradon. Fiatalkora az 1848-49-es Habsburg-ellenes szabadságharc leverése utáni elnyomás idejére esett. Az ifjú Chorin  lelkes magyar hazafi volt: ahogy nagyapja a vallási progresszió jegyében szorgalmazta a német nyelvhasználatot, úgy két generációval később Chorin Ferenc fontosnak tartotta, hogy a zsidók a német helyet magyarul beszéljenek. Nem véletlenül lett az Alföld című magyar nyelvű lap szerkesztője. A fiatal újságíró-jogász meglehetős vehemenciával szállt szembe az osztrák rezsimmel: egy ízben Habsburg-ellenes összeesküvés vádjával le is tartóztatták, de hamar szabadult.

A politikai arénában

Amint a magyar nemesség és az osztrák udvar közti 1867-es kiegyezés lehetővé tette, Chorin otthagyta ügyvédi praxisát és politikai pályára lépett: indult az 1867-es választásokon. 1901-ig néhány évet leszámítva folyamatosan tagja volt az országgyűlésnek. Kezdetben a kormánypárt képviselőjeként politizált, de miután a miniszterelnök nem támogatta a független magyar nemzeti bank felállítását, Chorin egy mérsékelt ellenzéki politikai formáció tagja lett. Miután az 1880-as évek közepén kialakult antiszemita közhangulat kialakulásában az ellenzék is felelős volt, végül visszalépett a kormánypártba. 1903-ban a király kinevezte a kétkamarás magyar parlament egyik tagjának. Ekkor úgy döntött, kikeresztelkedik.

Gazdaság

Politikusként Chorin Ferencet elsősorban a magyar ipar fejlesztése és az ország gazdasági önállóságának megteremtése érdekelte. Nem véletlenül futott be jelentős gazdasági karriert is. Az ő nevéhez köthető a salgótarján-környéki szénvidékek kiaknázására létrejött vállalatbirodalom kiépítése. 1902-ben Hatvany-Deutsch Sándorral együtt megalapította a korszak legbefolyásosabb gazdasági szervezetét, a Gyáriparosok Országos Szövetségét, amelynek első elnöke lett. A mondatok, amelyeket a neves politikus és gazdasági szakember, Gratz Gusztáv írt Chorinról, a korszak zsidó nagyiparos-dinasztiáinak általános jellemzéseként is felfoghatók: „függetlensége és bátorsága, természetének mozgékonysága és szívóssága minden tekintetben alkalmassá tették őt a jelentékeny gazdasági tényezővé vált magyar gyáripar vezérségére. Gyakorlatias észjárással állandóan új utakat keresett az ipar fejlesztésére és megerősítésére.” Mikor Chorin 1925-ben elhunyt, a stafétabotot fia, ifj. Chorin Ferenc vette át.