Tábla az egykori balassagyarmati ortodox zsinagógából (1894)

Ferenc József osztrák császár és magyar király 1894-ben Balassagyarmatra látogatott. Az uralkodót a helyi zsidóság képviselői is köszöntötték, aki válaszul a következőket mondta: "A Nógrád megyei izraeliták hitközségének hódolatát és tántoríthatatlan
hűségének biztosítását köszönettel fogadom. Népeim irányában a valláskülönbség nem képez válaszfalat szívemben. Királyi kegyelemre és oltalomra tehát önök is mindenkor számíthatnak”. A hálás zsidók magyarul és héberül kőbe vésték az uralkodó szavait, majd a táblát elhelyezték a balassagyarmati zsinagógában. A templomot 1944. december 8-án a kivonuló német csapatok felrobbantották. A romos épületet 1950-ben bontották le végleg. A munkálatokat irányító Simon István utásztiszt megtalálta, magához vette, majd 1993-ban visszaadta a táblát a zsidó közösségnek. Ma az izraelita imateremben berendezett kiállításon látható.