Hitközségi adófőkönyv Hajdúböszörményből (1930-as évek)

A dokumentum ma a debreceni hitközség őrizetében található

A dokumentum ma a debreceni hitközség őrizetében található

A zsidó közösség legfontosabb bevételi forrása Magyarországon a hitközségi adó volt, amelyet minden, az adott hitközség területén élő zsidó fizetett. (Kivéve, ha máshol is volt lakása, és inkább az ottani közösség fenntartásához járult hozzá.) Az adóból működtették a szociális és egészségügyi intézményeket, a vallási életet, ebből állták a hitközségi alkalmazottak bérét. Az adó mértékét egy bizottság állapította meg - az illető jövedelmi viszonyainak és szociális helyzetének megfelelően. Ha valaki kilépett az izraelita felekezetből, fizetési kötelezettsége megszűnt.