A kaposvári főkántor kézírásos kottafüzete

A zsidó zene egyszerre köti össze a világ zsidóságát és mutat helyi jellegzetességeket. A liturgiai zene legrégibb rétege, a Tóraolvasás dallama még az ókorból származik. Számos dallam viszont a középkor terméke, amikor a spanyolországi zsidó kultúrában virágzott a vallásos és világi költészet. A zsidó népzene - bár világszerte mutat hasonlóságokat - mindenütt merít azt adott régió dallamkincséből.  A zsidó folklórban dominálnak a zsinagógai imaszövegekre írt dalok, de vannak teljesen világi jellegű, humoros vagy szerelmes darabok is. A klezmerek - a zsidó zenészek - sokat játszottak lakodalmakban, bálokon is. A vallásos zsidók számára a vegyes tánc tilos volt. Általában a férfiak magukban (nők nélkül) járták körtáncaikat, amelyek közül a kelet-európai hóra mára meghódította a világot. Szintén széles körben ismert a Szól a kakas már című dal, amelyet a hagyomány a 18-19. századi nagykállói haszid rabbinak, Taub Izsáknak tulajdonít.