Pécsi Hevra Kadisa jegyzőkönyv címlapja (1841)

A Hevra Kadisa (szentegylet) a zsidó közösség egyik legfontosabb szervezete. Fő feladata a halottak eltemetése és a halott körüli rituális teendők ellátása. Legtöbbször szegényeket és betegeket is támogat, kórházakat tart fenn. Tagjának lenni gyakran komoly anyagi áldozatokkal is járó nagy megtiszteltetés. A belépők hagyományosan csak egy bizonyos próbaidő letelte után lehettek teljes jogú (választó és válaszható) tagok. A halottak körüli szolgálatokat (imádkozás, halottmosdatás, - öltöztetés, egyebek) végzőket sorshúzással választották ki, a döntés ellen fellebbezni nem lehetett.