Abelesz Sámuel halálának évfordulós (Jahrzeit) táblája

A dokumentum a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség archívumában található

A dokumentum a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség archívumában található

Az egyre modernizálódó pesti zsidó közösségben az ortodox hagyományokhoz ragaszkodók 1870-ben alapították meg saját, a neológ Pesti Izraelita Hitközségtől független szervezetüket. Az alapítók egyike volt Abelesz Sámuel, aki a temetkezési szentegylet, a Hevra Kadisa elöljárója volt. Amikor 1898-ben elhunyt, halálának napját a közösség díszes halotti emléklapon örökítette meg. A zsidó hagyományban nincs közös halottak napja, hanem mindenkiről halálának héber dátum szerinti évfordulóján (Jahrzeit) szokás megemlékezni. Abelesz Sámuel a tábla felirata szerint a zsidó időszámítás 5658. évében, Kiszlév hó hetedikén hunyt el, ami 1898. november 23-a volt a polgári dátum szerint.  A héber betűknek számértéke is van, ezért a dátumokat is betűkkel írják. A dátum kiszámításához az évszámot jelző betűk számértékét kell összeadni, majd az összeghez 1240/42-et adva kapjuk a polgári időszámítás szerinti dátumot. Az évszámot követően általában a „kis időszámítás szerint” kifejezés rövidítését is láthatjuk, ami azt jelenti, hogy a betűkkel jelzett számhoz még 5000-et kell hozzáadni, hogy a „világ teremtésétől” számítandó zsidó dátumot is megkapjuk. A zsidó hónapok holdhónapok, holdújulástól holdújulásig tartanak, míg a zsidó év átlagos időtartama megfelel a napév időtartamának. Ennek a rendszernek köszönhető, hogy a zsidó és a keresztény naptár napjai „elcsúszhatnak”, és a Jahrzeit a különböző években különböző napokra eshet. Abelesz Sámuel Jahrzeitja 2013-ban november 10-ére, míg 2014-ben november 29-re fog esni.