Szombathely

-A szombathelyi neológ zsidó közösség a Dohány utcai templom mintáit követve építette zsinagógáját 1880-ban

-A mintegy 4000 fős közösségből alig néhányan élték túl a holokausztot
-A zsinagóga a hatvanas években városi tulajdonban került. Homlokzatát eltakarták, hogy az épület zsidó jellege ne legyen nyilvánvaló. A burkolatot 2000 után elbontották.
-Ma hangversenyteremként működik. A kisebb, ortodox zsinagóga magánkézbe került, ma üzletek vannak benne.

A szombathelyi templom egy háború előtti képeslapon

A szombathelyi templom egy háború előtti képeslapon

A zsidó vallás megreformálására irányuló kísérletek a zsinagógaépítészetben is gyökeres változásokat hoztak. Ezek első magyarországi példája a Dohány utcai zsinagóga. A tervező az új templomépítési igényekkel ötvözte a keleties stílusjegyeket. A zsinagógára tornyok épültek, a centrális alaprajzot felváltotta a nyújtott hosszúkás forma. A bimát nem középen, hanem az épület keleti falához közelebb helyezték el. Az új zsinagóga a formálódó ortodoxia heves ellenállását váltotta ki. A modernizálódni vágyó hitközségek viszont követték az új stílust, ezért számos tornyos, téglaburkolatú zsinagóga épült az országban. A szombathelyi zsidó közösség 1880–ban, a bécsi Ludvig Schöne építész tervei alapján emeltet templomot. A város főterétől nem messze álló épület hatalmas, reprezentatív, gömbsisakos tornyokkal díszített tömbje a zsidó közösség tekintélyes társadalmi helyzetét jelezte. Külső díszítései, váltakozó színű téglaburkolata, kis hagymakupolákkal fedett tornyocskái, díszítései keletiesek. A városban ortodox zsinagóga is épült. A holokausztot a több mint négyezer szombathelyi zsidó közül csak néhány százan élték túl. A hitközségek a háború után újjáéledtek, de az ortodoxia az 1956-os kivándorlásokkal eltűnt a városból. Zsinagógájuk ma erősen átalakítva, vallási jellegétől megfosztva magánkézben van. A neológ zsinagógát 1965–ben eladták.  A város hangversenytermet rendezett be az épületben. Hogy eredeti funkciója ne legyen nyilvánvaló, a szomszédos zeneiskola épületborítását folytatva, a zsinagóga utcai homlokzatát is eltakarták. A burkolatot csak 2000 után bontották el, azóta az épület külsőleg eredeti állapotát mutatja, belül azonban semmi sem emlékeztet arra, hogy eredetileg zsidó istentiszteleti célokra emelték.