Zsinagógák

Tündöklés, tragédia, túlélés

A holokauszt előtt a történelmi Magyarország területén több ezer zsinagóga, templom és imaterem működött. Ma csupán néhány tucat helyen zajlik istentisztelet. Az épületek és használóik sorsa szorosan összefonódott. Az elpusztított közösségek templomait feldúlták, kifosztották, gyakran lerombolták. A háború után újranyitott imahelyek nagy részét eladták, az elvándorlás következtében elnéptelenedett zsinagógákat lezárták, magukra hagyták, elbontották. Másutt méltó funkciót kaptak az épületek: múzeumok, könyvtárak, hangversenytermek, emlékhelyek lettek. Ez a fejezet néhány tipikus magyar zsinagógasorsot villant fel.